Innskuddspensjonsloven

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Loven gjelder innskuddspensjonsordning og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning. Kongen kan fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven her.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser

Til toppen