Innskuddspensjonsloven

Finansdepartementet

Lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Loven gjelder innskuddspensjonsordning og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser