Merkbar reduksjon i barnehagesatsene

Nedgangen i foreldrebetalingen i private og kommunale barnehager var betydelig fra august 2005 til august 2006 viser SSBs foreldrebetalingsundersøkelse.

Nedgangen i foreldrebetalingen i private og kommunale barnehager var betydelig fra august 2005 til august 2006 viser SSBs foreldrebetalingsundersøkelse.

Merkbar reduksjon i foreldrebetalingen

Nedgangen i foreldrebetalingen i private og kommunale barnehager var betydelig fra august 2005 til august 2006. Reduksjonen ses i sammenheng med senking av maksimalprisen fra 2 750 til 2 250 kroner per måned fra 1. januar 2006.

På landsbasis var den månedlige minimumssatsen eksklusiv kostpenger i kommunale barnehager på 1 263 kroner, mens tilsvarende maksimumssats var 2 249, en nedgang på henholdsvis 17,3 og 18,3 prosent fra august 2005.

I august 2006 var den gjennomsnittlige månedlige foreldrebetalingen eksklusiv kostpenger for et barn i privat barnehage på 2 241 kroner, en nedgang på 15,2 prosent fra august 2005.

Les mer om undersøkelsen her.