Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017

Vegvesenet har sammen med Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og sju storbykommuner utarbeidet tiltaksplanen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 18. mars 2014.

Tiltaksplanen gir en grundig framstilling av kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet, organiseringen av arbeidet og ulykkessituasjonen i Norge. Planen gir en samlet oversikt over tiltakene som skal gjennomføres i perioden. 122 tiltak er valgt ut for særlig oppfølging. Noen tiltak er nye, mens andre viderefører pågående trafikksikkerhetsarbeid.

Tiltaksplanen er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner. I tillegg har 19 interesseorganisasjoner gitt innspill til planen.

Planen bygger på Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023. Ambisjonsnivå og prioriteringer i tiltaksplanen er i samsvar med Statens vegvesens handlingsprogram 2014–2017 (2023), Strategiplan for politiets trafikktjeneste 2012–2015, Trygg Trafikks strategiplan 2014–2017, fylkeskommunenes planer for prioritering innenfor trafikksikkerhetsarbeidet og de syv storbykommunenes trafikksikkerhetsplaner.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 (pdf)