Prop. 104 L (2013–2014)

Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt)

Endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget