Proposisjoner til Stortinget

Prop. 121 L (2013–2014)

Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen)

Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget