Prop. 125 L (2013–2014)

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget