Prop. 32 S (2014–2015)

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2014 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget