Prop. 34 L (2014–2015)

Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger)

Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget