Proposisjoner til Stortinget

Prop. 65 L (2013–2014)

Lov om losordningen (losloven)

Lov om losordningen (losloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget