NOU 2013: 8

Med los på sjøsikkerhet

Med los på sjøsikkerhet — Losordningens omfang, organisering og regelverk

Les dokumentet