Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2013