Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk

Høring NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.09.2013

Advokatforeningen

AECO

Akademikerne

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Dampskibsexpeditørernes Forening

De Sjøkyndiges Forbund

Det Norske Maskinistforbund

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Fiskebåtredernes Forbund

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

Fiskeridirektoratet

Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Fraktefartøyenes Rederiforening

Friluftrådenes Landsforbund

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Gjensidige Skibsassuranscefor. Komite

Havforskningsinstituttet

Hovedredningssentralen Nord-Norge

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Høgskolen i Tromsø

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen Stord/Haugesund

Justis- og politidepartementet

Kartverket

Klima- og forurensningsdirektoratet

Kommunal- og regionaldepartementet

Konkurransetilsynet

KS

KS Bedrift Havn

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kystfartens Skipsmeglerforbund

Kystverkets hovedkontor

Landsorganisasjonen i Norge

Logistikk- og transportindustriens landsforening

Maritimt Forum

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøverndepartementet

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

NHO

Nordisk Institutt for Sjørett

Nordisk Skibsrederforening

Norges Fiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Havneforening

Norsk Industri

Norsk Losforbund

Norsk olje og gass

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Skipsmeglerforbund

Norsk Tjenestemannslag

Norske Maritime Leverandører

Norske Trålerrederiers Forening

Nærings- og Handelsepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Cruise Network

Oslo Yrkesbåtreders Forening

Oslofjorden Friluftsråd

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Rederienes Landsforening

Redningsselskapet

Regjeringsadvokaten

Samferdselsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Sjømannsforeningenes Landsforbund

STAFO Kyst (Losbåtførernes Forbund)

Statens Vegvesen Vegdirektoratet

Sysselmannen på Svalbard

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Utenriksdepartementet

Virke

WWF-Norge

YS Stat

NHO Stat

 

Til toppen