Proposisjoner til Stortinget

Prop. 97 L (2009-2010)

Endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd)

Endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget