Revisorloven

Finansdepartementet

Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Denne lov gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, revisors oppgaver og krav til utførelsen av revisors oppgaver.

 

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser