Tjenestepensjonsloven

Finansdepartementet

Lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Loven gjelder tjenestepensjonsordninger etter loven her og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning. Pensjonsordning etter loven her kan opprettes ved avtale med vilkår på pensjonsinnretninger.

Loven gjelder tjenestepensjonsordninger etter loven her og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning.
Pensjonsordning etter loven her kan opprettes ved avtale med følgende pensjonsinnretninger:

a. selskap som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive livsforsikringsvirksomhet her i riket,
b. pensjonskasse som har tillatelse fra norske myndigheter til her i riket å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring,
c. selskap som er etablert i en annen stat innenfor EØS-området og som her i riket har adgang til å drive livsforsikringsvirksomhet,
d. pensjonskasse som er etablert i annen stat innenfor EØS-området, og som har adgang til her i riket å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring.

Loven gjelder også for Svalbard.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter