Arealplanlegging og konsekvensutredninger i planområdene på Svalbard

Veilederens hensikt er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard.

Denne veilederens hensikt er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard. Det er også forsøkt å gi en presentasjon av plan- og meldingssystemet slik at det skal være lettere å forstå hvordan arealforvaltningen på Svalbard er bygd opp. I tillegg er det foretatt avklaringer av forhold som kan oppfattes som uklare eller vanskelige i lovteksten. Dette er en foreløpig versjon uten eksempler, kart og bilder.

Denne veilederens hensikt er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard. Det er også forsøkt å gi en presentasjon av plan- og meldingssystemet slik at det skal være lettere å forstå hvordan arealforvaltningen på Svalbard er bygd opp. I tillegg er det foretatt avklaringer av forhold som kan oppfattes som uklare eller vanskelige i lovteksten.

Dette er en foreløpig versjon uten eksempler, kart og bilder.

Last ned Arealplanlegging og konsekvensutredninger i planområdene på Svalbard (pdf - 500 kb)

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.