Historisk arkiv

Arealplanlegging og konsekvensutredninger i planområdene på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Veilederens hensikt er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard.

Denne veilederens hensikt er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard. Det er også forsøkt å gi en presentasjon av plan- og meldingssystemet slik at det skal være lettere å forstå hvordan arealforvaltningen på Svalbard er bygd opp. I tillegg er det foretatt avklaringer av forhold som kan oppfattes som uklare eller vanskelige i lovteksten. Dette er en foreløpig versjon uten eksempler, kart og bilder.

Denne veilederens hensikt er å gi råd om praktiseringen av reglene om arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard. Det er også forsøkt å gi en presentasjon av plan- og meldingssystemet slik at det skal være lettere å forstå hvordan arealforvaltningen på Svalbard er bygd opp. I tillegg er det foretatt avklaringer av forhold som kan oppfattes som uklare eller vanskelige i lovteksten.

Dette er en foreløpig versjon uten eksempler, kart og bilder.

Last ned Arealplanlegging og konsekvensutredninger i planområdene på Svalbard (pdf - 500 kb)