Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - bevillingsordning for tilvirkning av alkoholholdig drikk på Svalbard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.05.2014

Vår ref.: 12/4434

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskriftsbestemmelser om en bevillingsordning for tilvirkning av alkoholdig drikk på Svalbard på høring. Det foreslås at bestemmelsene om bevillingsordningen tas inn i et eget kapittel i forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen på Svalbard.

 

Den bevillingsordningen som foreslås på Svalbard, tilsvarer i hovedsak bevillingsordningen for tilvirking på fastlandet etter alkoholloven. Det er kun små ulikheter grunnet at det ikke er pålagt bl.a. alkoholavgift på Svalbard.

 

Tilvirkning av alkoholholdig drikk er i dag forbudt på Svalbard. Forslaget sendes derfor på høring med det forbehold at Stortinget vedtar opphevelse av forbudet, jf. lov 29. mai 1928 nr. 7 om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard.

 

Høringsfristen er 19. mai 2014.

 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Geir Stene-Larsen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Lilly Sofie Ottesen

                                                                                          avdelingsdirektør

Actis
Akademikerne

AS Vinmonopolet
Av-og-til

Avinor Svalbard

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bryggeri- og drikkevareforeningen

Datatilsynet
Den Norske Advokatforening

Den norske legeforening
Departementene
Fagforbundet

Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet

Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet

Innovasjon Norge

IOGT Norge
Kings Bay AS

Konkurransetilsynet
KS
Landets fylkesmenn
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Longyearbyen lokalstyre

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nordpolet AS

Norsk Polarinstitutt

Norske vinklubbers forbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
NHO reiseliv
Pilsens venner
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Svalbard Næringsforening

Svalbard reiselivsråd

Sysselmannen på Svalbard

Toll- og avgiftsdirektoratet

Trust Arcticugol

UNIO

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen