Digitale Brussel - en oversikt over andre halvår 2015

Fred-Arne Ødegaard, IKT- og forvaltningsråd

EU-delegasjonens IKT- og forvaltningsråd, Fred-Arne Ødegaard, gir her en oppsummering over høsten 2015 på IKT-området, samtidig som han gir en oversikt over forventet utvikling i 2016.

Foto: European Union 2016

Les rapporten her (pdf).