Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Distriktsindeksen 2017

– metode, datakilder og kvalitetssikring

Distriktsindeksen er uttrykk for graden av distriktsutfordringer i en kommune (eller BA-region) og skal samtidig gjenspeile målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken. Sentralt i distriktsindeksen er indikatorer som indikerer forutsetning for utvikling og indikatorer som indikerer faktisk utvikling. Distriktsindeksen brukes for å sammenlikne kommuner og regioner med hverandre.

Indeksen nyttes i ulike sammenhenger, blant annet i forbindelse med fordelingen av distriktstilskuddet i Sør-Norge, og som verktøy i avgrensing av distriktspolitisk virkeområde.

Distriktsindeksen er konstruert slik at den er etterprøvbar. Det betyr at det skal være mulig å rekonstruere den med de data og de metoder vi benytter når vi lager distriktsindeksen. Alle data er offentlig tilgjengelig statistikk.

Målet med denne rapporten er å redegjøre for hvilken metode departementet har valgt for å utarbeide distriktsindeksen. Videre redegjør vi for hvilke datakilder vi benytter og hvordan indeksen blir kvalitetssikret.

Vi har kun oppdatert indeksen på kommunenivå.

Distriktsindeksen for 2017 er produsert etter gammel metode. Departementet har jobbet med å revidere distriktsindeksen, og har nå utlyst en faglig ekstern gjennomgang av Distriktsindeksen.

 

Vedlegg:


Bruker du fremdeles 2016 indeksen?