Energikrav til bygningskomponenter

Utredning av komponentkrav til eksisterende bygg

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet sett på muligheten for å stille komponentkrav til eksisterende bygg. Rapporten ser blant annet på hvor mye energi man kan spare og hvor mye det vil koste å sette krav om mer energieffektive komponenter.

Asplan Viak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet sett på muligheten for å stille komponentkrav til eksisterende bygg. Formålet med utredningen er å få oversikt over hvilke komponentkrav som kan stilles til eksisterende bygg når komponenter som for eksempel vinduer skiftes ut. Rapporten ser blant annet på hvor mye energi man kan spare og hvor mye det vil koste å sette krav om mer energieffektive komponenter.

Asplan Viak (2012): Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg (pdf-format, 3,8 MB)