Antatt EØS-relevante forslag til EF-rettsakter - desember 2006

Oversikt over antatt EØS-relevante forslag til EF-rettsakter - desember 2006 (PDF)