Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av lov 8. juni 1962 om tiltak mot dyresjukdommer (Husdyrloven)

Fastsatt ved kgl.res. 19. mars 1965 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven). Jf. EØS-avtalen vedlegg I punkt 15 (Rdir. 82/894/EØF). Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 29 sep 1986 nr. 1867, 27 nov 1986 nr. 2154, 18 april 1988 nr. 423, 10 jan 1989 nr. 50, 7 jan 1991 nr. 47, 14 aug 1991 nr. 1011, 11 mars 1993 nr. 180, 29 mars 1993 nr. 280, 2 juni 1994 nr. 373, 29 des 1994 nr. 1221, 25 juli 1995 nr. 701, 25 mai 1997 nr. 530, 31 des 1998 nr. 1500.

Tilhørende lov