Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av lov 8. juni 1962 om tiltak mot dyresjukdommer (Husdyrloven)

Fastsatt ved kgl.res. 19. mars 1965 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer (husdyrloven). Jf. EØS-avtalen vedlegg I punkt 15 (Rdir. 82/894/EØF). Fremmet av Landbruksdepartementet. Endret 29 sep 1986 nr. 1867, 27 nov 1986 nr. 2154, 18 april 1988 nr. 423, 10 jan 1989 nr. 50, 7 jan 1991 nr. 47, 14 aug 1991 nr. 1011, 11 mars 1993 nr. 180, 29 mars 1993 nr. 280, 2 juni 1994 nr. 373, 29 des 1994 nr. 1221, 25 juli 1995 nr. 701, 25 mai 1997 nr. 530, 31 des 1998 nr. 1500.

Tilhørende lov