Forskrift om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien

Fastsatt av Landbruksdepartementet 5. juli 2002 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5 og kgl. res. av 30. juni 1995 nr. 600.