Forskrift om merking av rein utenfor det samiske reinbeiteområdet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. juli 2008 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 41.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1598, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen