Forskrift om tidligpensjon i reindriften

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. juni 2008 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.