Forskrift om tidligpensjon i reindriften

Fastsatt av Landbruksdepartementet 9. desember 1999 i medhold av reindriftsavtalen.