Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 3. februar 1999 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og med hjemmel i Stortingets vedtak av 18. juni 1998 om jordbruksoppgjøret.Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2000 nr. 707, 21 nov 2000 nr. 1185, 1 feb 2001 nr. 99, 25 aug 1999 nr. 1631, 21 nov 2001 nr. 1368, 28 juni 2002 nr. 736, 26 juni 2003 nr. 789, 5 nov 2003 nr. 1561, 8 nov 2005 nr. 1276, 28 juni 2007 nr. 728, 26 juni 2008 nr. 728, 5 feb 2010 nr. 116, 3 nov 2010 nr. 1401, 3 sep 2014 nr. 1144.Rettelser: 17.12.2002 (§ 11).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov