Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. juli 2004 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.