Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. juni 2008 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.