Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Den midlertidige loven gjelder nå fram til 1. november 2020. Forslaget går ut på å forlenge loven fram til 1. juli 2021. Departementet foreslår enkelte endringer i tilpasningene i reglene om leirskole og påbygg. For øvrig foreslår departementet at reglene videreføres uten innholdsmessige endringer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.09.2020

Vår ref.: 20/4405

Høring - Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å forlenge den midlertidige loven om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Den midlertidige loven gjelder nå fram til 1. november 2020. Forslaget går ut på å forlenge loven fram til 1. juli 2021. Departementet foreslår enkelte endringer i tilpasningene i reglene om leirskole og påbygg. For øvrig foreslår departementet at reglene videreføres uten innholdsmessige endringer.

Ettersom den midlertidige loven oppheves 1. november i år, haster det å få fremmet et lovforslag om forlengelse for Stortinget. Det er derfor satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er mandag 21. september 2020. Høringen legges også ut på regjeringen.no og er åpen for alle.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2740680

 

Med hilsen 


Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                              Susanne Sollie
                                                                             seniorrådgiver                          

 • Abelia
 • Barneombudet
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Friskolenes Kontaktforum
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • KS
 • Norsk Lektorlag
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Sametinget
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Utdanningsforbundet