Høringer

Høring - Forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i fiskereglene for Tanavassdraget. Endringene skal gjelde for perioden 2024-2031.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.09.2023