Forslag til endringer i foretaksregisterloven i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.03.2014