Forslag til endringer i integreringsforskriften (utvidet mulighet til permisjon for å kunne delta i fred- og forsoningsarbeid)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i integreringsforskriften.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.07.2022