Høring - forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner

Endringen som foreslås er å gi adgang til å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.11.2018

Vår ref.: 18/31392

Høringsbrev.pdf

1. Abelia
2. Aberia
3. Akademikerne
4. Aleris Helse AS
5. Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter
6. Arbeidsgiverforeningen Spekter
7. Bedriftsforbundet
8. Blå Kors Norge
9. Bufdir
10. Den Norske Advokatforening
11. Departementene
12. Frelsesarmeen
13. Frivillighet Norge
14. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
15. Fylkeskommunene
16. Fylkesmennene
17. Helse Midt-Norge RHF
18. Helse Nord RHF
19. Helse Sør-Øst RHF
20. Helse Vest RHF
21. Hero
22. Hovedorganisasjonen Virke
23. Human Care
24. Ideelt Barnevernsforum
25. Ideelt Nettverk
26. Klagenemnda for offentlige anskaffelser
27. Kommunene
28. KS
29. KS Bedrift
30. LHL
31. LO
32. Nasjonalforeningen for folkehelsen
33. NHO Service
34. Norsk Folkehjelp
35. Næringslivets Hovedorganisasjon
36. Oslo kommune
37. Regelrådet
38. Regjeringsadvokaten
39. Riksrevisjonen
40. Røde Kors
41. Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner
42. Stiftelsen Fossumkollektivet
43. Stiftelsen Kirkens Bymisjon
44. Stiftelsen Kirkens Familievern
45. Stiftelsen Sana
46. Unge Funksjonshemmede
47. Unicare
48. Unio
49. YS