Historisk arkiv

Vil gjøre det lettere for ideelle aktører å levere helse- og sosialtjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen gjør endringer i anskaffelsesregelverket slik at man kan reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører.

– Regjeringen vil bevare mangfoldet i helse- og sosialtjenestene ved å gjøre det lettere å bruke ideelle leverandører. Vi sikrer at anskaffelsesregelverket åpner for at staten og kommunene kan utnytte handlingsrommet til å bruke ideelle aktører ved kjøp av helse- og sosialtjenester. Mer mangfold blant de som tilbyr helse- og sosialtjenester gir valgfrihet for brukerne. På den måten kan folk selv bestemme hva som passer best i deres liv, sier næringsminister Iselin Nybø.

– Regjeringen er tydelig på at vi vil styrke ideelle aktørers posisjon. Historisk har ideelle aktører sett utfordringer i samfunnet og tatt ansvar. Det vil vi at de fortsatt skal gjøre, og jeg er derfor veldig glad for at vi nå åpner for å skjerme ideelle aktører i konkurranser om kjøp av helse- og sosialtjenester, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.


Handlingsrommet brukes


Regjeringen mener at EØS-avtalen åpner for innføring av slike forskriftsbestemmelser. Forholdet til EØS er likevel ikke avklart. EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) har stilt spørsmål ved om reguleringen er i strid med EØS-retten. Det betyr at oppdragsgivere som benytter seg av muligheten til å reservere konkurranser for ideelle kan risikere erstatningssøksmål, dersom det senere skulle vise seg at forskriftsbestemmelsene er i strid med EØS-avtalen.