Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2015

Vår ref.: 15/3888-1

Vedlagt følger utkast til revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget på høring.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser dersom det er behov for det. 

Frist for å gi høringsuttalelse er 15. november 2015

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2439381

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle henvendelser kan rettes til fagdirektør Randi Vennes på telefon 22 24 71 15, eller e-post [email protected]".

 

Med hilsen                                                                        

 

Benedikte Endresen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Randi Vennes

                                                                                          fagdirektør

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Lenker til høringsnotatet og forslaget til endring av forskriften:

Horingsnotat_forslag_om_revisjon_av_HTU_forskriften.pdf

Forslag_til_revidert_forskrift_om_HTU.pdf

Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og Politidepartementet
Finansdepartementet
Husleietvistutvalget
Husbanken

Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Husleietvistutvalget
Huseiernes Landsforbund Bergen
Huseierforening
Norsk Huseierforening
Leieboerforeningen Oslo
Leieboerforeningen i Bergen
Norges Huseierforbund
Husbanken

KS
Oslo kommune  
Bærum kommune
Asker kommune
Drammen kommune
Skedsmo kommune
Lillehammer kommune
Gjøvik kommune
Sarpsborg kommune
Tønsberg kommune
Sandefjord kommune
Larvik kommune
Skien kommune
Arendal kommune
Kristiansand kommune
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Bergen kommune
Førde kommune
Ålesund kommune
Trondheim kommune
Steinkjer kommune
Bodø kommune
Tromsø kommune
Hamar kommune

Den norske Advokatforening
Norges Juristforbund
Juss-Buss
Juridisk rådgivning for kvinner
Jussformidlingen i Bergen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Norges Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Asker og Bærum Boligbyggelag
USBL
OBOS

Til toppen