Fortsatt gunstige støtteordninger i barnehagene

Rapport fra en undersøkelse blant kommunene høsten 2005 - utført av TNS Gallup

En ny rapport om moderasjonsordninger i barnehager viser bl.a. at ordninger for de med lavest betalingsevne sett under ett er minst like gunstige nå som før barnehagereformen. Rapporten er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra departementet. (14.10.05)

Støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne

En hovedkonklusjon i rapporten – når man baserer seg på svarene fra kommunene – er at ordningene for de med lavest betalingsevne (økonomisk sosialhjelp, friplasser, inntektsgradering og andre ordninger) sett under ett er minst like gunstige nå som før reformen. Ser man bare på ordninger med inntektsgradering, er det noen flere som har økt laveste sats enn som har redusert den. Kommunene oppgir likevel at ordningene med inntektsgradering samlet sett er gunstigere nå enn tidligere.

Les rapporten her