Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter

Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling og deres sosiale rettigheter.

Vedlegg til fosterhjemsavtalen 2019.