Framlegg om endringar i ekomforskrifta, ekomlova mv. - Føresegn om fellesfakturerte tenester over elektroniske kommunikasjonsnett mv.

Samferdselsdepartementet gjer framlegg om eit teknologinøytralt regelverk for fellesfakturerte innhaldstenester. Regelverket er meint å skulle erstatte teletorgforskrifta. Framlegg om ny regulering tar høgde for den tekniske og marknadsmessige utviklinga på området.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.08.2007

Samferdselsdepartementet gjer framlegg om eit teknologinøytralt regelverk for fellesfakturerte innhaldstenester. Regelverket er meint å skulle erstatte teletorgforskrifta. Framlegg om ny regulering tar høgde for den tekniske og marknadsmessige utviklinga på området.

Endring i forskrift frå 1. september 2008.