Vedlegg 5 Forslag til lov om endringer i lov om elektronisk kommunikasjon

Vedlegg 5 Forslag til lov om endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (pdf)