Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2017-2025 (ikke siste versjon)

I dette dokumentet finner du informasjon om Forsvarets materiellinvesteringer og anskaffelser (FAF 2017 – 2025).

Forsvarets materiellinvesteringer og anskaffelser (FAF 2017 – 2025) finnes i pdf på norsk og på engelsk.

 

NB! Sist oppdaterte versjon finner du her: Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2018-2025 (FAF 2018-2025)