Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2017-2025

I dette dokumentet finner du informasjon om Forsvarets materiellinvesteringer og anskaffelser (FAF 2017 – 2025).

Forsvarets materiellinvesteringer og anskaffelser (FAF 2017 – 2025) finnes i pdf på norsk og på engelsk.