Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2022–2029

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2022-2029. Denne versjonen erstatter tidligere versjoner.

Med grunnlag i investeringsplanen utgir FD en oversikt over framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) for perioden 2022–2029. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i fremtidige planlagte investeringer, og med det bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens investeringsbehov. FAF 2022–2029 vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt anskaffelsessamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell, EBA og tjenester til forsvarssektoren når dette anses hensiktsmessig.

Les dokumentet her: FAF 2022-2029 - norsk versjon.pdf

Engelsk versjon:  FAF 2022-2029 - engelsk versjon.pdf