Genteknologiloven

LOV 1993-04-02 nr 38 Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (genteknologiloven)

Genteknologiloven regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Bestemmelsene gjelder også for stoffer og produkter som består av eller inneholde genmodifiserte organismer.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser