Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010 - 2014)

Vedtatt av Landbruks- og matdepartementet 18. september 2009

Forside: Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010 - 2014)

Klikk på bildet for å lese handlingsplanen i pdf. (399 Kb)