Handlingsplan for Bulgaria og EØS-midlene

Forsterket kamp mot korrupsjon

- Bulgaria har et imageproblem når det gjelder å bekjempe korrupsjon, og må forsterke sin innsats. Det mener den norske korrupsjonsjegeren Eva Joly. Hun advarer samtidig mot å tro at det bare er de nye demokratiene som sliter med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Les mer


Urter gir nye arbeidsplasser

Et urtedyrkingsprosjekt i Bulgaria skal gjøre det lettere for utsatte grupper i samfunnet å skaffe seg arbeid. Målet er å skape 250 nye arbeidsplasser. Les merEnkle verktøy - stor Enøk-gevinst

I de fleste landene i Sørøst-Europa finnes det et stort potensiale for økt energiøkonomisering i offentlige og private bygninger. Et norsk selskap har utviklet metodikk og dataverktøy for slike enøk-prosjekter, og kan vise til gode resultater. Les mer


Flere prosjekter

Klikk her for å se en oversikt over alle prosjekter som er gjennomført i Bulgaria.