Handlingsrom for kvalitet

Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert handlingsrommet i universitets- og høyskolesektoren

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert handlingsrommet i universitets- og høyskolesektoren.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for å vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet. Målet er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning og legge et bedre grunnlag for å fremme handlefrihet.

Arbeidsgruppens sammensetning:

President i Tekna Marianne Harg, leder
Adm. dir Paul Chaffey, Abelia
Rektor Sigmund Grønmo, UiB
Adm. dir Arvid Hallén, Norges forskningsråd
Prorektor Guri Hjeltnes, Handelshøgskolen BI
Bjarne Hodne, Forskerforbundet
Rektor Inger Aksberg Johansen, Høgskolen i Harstad
Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU
Rektor Aslaug Mikkelsen, UiS
Leder for Norsk studentunion Anne Karine Nymoen
Rektor Ole Petter Ottersen, UiO
Forskningsleder Stig Slipersæter, NIFU Step
1. nestleder Anita Solhaug, Norsk Tjenestemannslag