Historisk arkiv

Video: Tora Aasland om rapporten "Handlingsrom for kvalitet"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statsråd Tora Aasland fikk i dag overlevert rapporten ”Handlingsrom for kvalitet” fra gruppen som har vurdert handlingsrommet for universiteter og høyskoler.

Leder for gruppen som har vurdert handlingsrommet for universiteter og høyskoler, Marianne Harg, overleverte i dag rapporten ”Handlingsrom for kvalitet” til statsråd Tora Aasland. – De har gjort en modig jobb. Men de har ikke vært modige nok når det gjelder hva de selv kan gjøre, sa statsråden om innholdet i rapporten.