Høring - ny forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler til fylkeskommunene over KMDs budsjett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette en forskrift om enkelte av departementets tilskuddsposter på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2018