Høring - Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet foreslås utvidet slik at også bruk av mineralolje til byggvarme, dvs. midlertidig oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering, omfattes av forbudet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.10.2019

Vår ref.: 16/1760

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring av forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet foreslås utvidet slik at også bruk av mineralolje til byggvarme, dvs. midlertidig oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering, omfattes av forbudet.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Høringssiden finner du her. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse 16/1760, i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no .

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no under høringsuttalelser.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Fristen for å sende inn innspill og merknader til forslaget er 4. oktober 2019.

Med hilsen

Are Lindegaard (e.f.)
avdelingsdirektør

Vegard Rem
rådgiver

Alle kommuner
Alle fylkeskommuner
Alle fylkesmenn
Departementene

Diverse aktører og selskaper:
AF-gruppen
Arbeidstilsynet
Aspelin Ramm
Asplan Viak AS
Avfall Norge
Avinor AS
Backe Entreprenør
Bane NOR SF
Boligbyggelaget USBL
Boligprodusentenes Forening
Bygg 21
Bygg og Bevar
Byggenæringens landsforening
Byggevareindustriens forening
Byggfakta AS
Byggmesterforbundet
Bymiljøetaten, Oslo kommune
COWI AS
Cramo
Det norske veritas - DNV GL
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Drivkraft Norge
Eco-1 Bioenergi AS
El-bjørn
Energi Norge
Enova SF
Entra eiendom
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg
Fellesforbundet
Finans Norge
Folkehelseinstituttet
Forsvarsbygg
Fortum Oslo Varme AS
Fortum Oslo Varme AS
Forum for miljøteknologi
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Greenpeace
Grønn Byggallianse
Hafslund AS
Hafslund Nett
HeatWork AS
HENT AS
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Industri Energi
Innovasjon Norge
Jernbanedirektoratet
JM Norge
Kommunesektorens organisasjon (KS)
KS Bedrift
Kultur og idrettsbygg Oslo KF
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Maskinentreprenørenes forbund
Mesterhus
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Multiconsult
Naboen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
NCC
Nelfo
NEMITEK - Norsk VVS Energi og Miljøteknisk Forening
Norconsult AS
Norges astma- og allergiforbund
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges miljøvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Bio AS
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk byggtjeneste AS
Norsk eiendom
Norsk fjernvarme
Norsk gjenvinning AS
Norsk industri
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk olje og gass
Norsk varme
Norsk varmepumpeforening
Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)
Nye Veier AS
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
Omsorgsbygg Oslo kommune
Rambøll Norge AS
Ramirent
Regelrådet
Rørentreprenørene Norge
Rådgivende ingeniørers forening
Selvaag Bolig AS
SINTEF
Sintef Byggforsk
Skanska
Standard Norge
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statnett SF
Statsbygg
Treindustrien
Utleiecompagniet
Veidekke ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO - Zero Emission Resource Organisation

Kraft- og nettselskaper:
Agder Energi Nett AS
Aktieselskabet Saudefaldene
Alta Kraftlag SA
Andøy Energi AS
Arendals Fossekompani ASA
AS Eidefoss
Aurland Energiverk AS
Austevoll Kraftlag SA
Ballangen Energi AS
Bindal Kraftlag SA
BKK Nett AS
Dalane energi IKS
Drangedal Everk KF
Driva Kraftverk
E-CO Energi AS
Eidsiva Nett AS
Etne Elektrisitetslag SA
Evenes Kraftforsyning AS
Finnås Kraftlag SA
Fitjar Kraftlag SA
Fjelberg Kraftlag
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Forsand Elverk KF
Fosen Nett AS
Fusa Kraftlag SA
Gassco AS
Gauldal Nett AS
Glitre Energi Nett AS
Gudbrandsdal Energi Nett AS
Hafslund Nett AS
Hallingdal Kraftnett AS
Hammerfest Energi Nett AS
Hardanger Energi AS
Haugaland Kraft AS
Helgeland Kraft AS
Hemne Kraftlag SA
Hemsedal Energi KF
Herøya Nett AS
Hjartdal Elverk AS
Hurum Energiverk AS
Hydro Aluminium AS
Hydro Energi AS
Høland og Setskog Elverk SA
Hålogaland Kraft AS
ISE Nett AS
Istad Nett AS
Jæren Everk KF
Klepp Energi AS
Kraftverkene i Orkla
Kragerø Energi AS
Krødsherad Everk KF
Kvam Kraftverk AS
Kvikne-Rennebu Kraftlag SA
Kvinnherad Energi AS
Kvænangen Kraftverk AS
Lofotkraft AS
Luostejok Kraftlag SA
Luster Energiverk AS
Lyse Elnett AS
Lyse Produksjon AS
Lyse Sentralnett AS
Lærdal Energi AS
Løvenskiold Fossum Kraft
Meløy Energi AS
Midt Nett Buskerud AS
Midt-Telemark Energi AS
Mo Industripark AS
Modalen Kraftlag SA
Mørenett AS
Nesset Kraft AS
Nordkraft Nett AS
Nordkyn Kraftlag SA
Nordlandsnett AS
Nordmøre Energiverk AS
Nord-Salten Kraft AS
Nordvest Nett AS
Nord-Østerdal Kraftlag SA
Nore Energi AS
Norgesnett AS
Notodden Energi AS
NTE Nett AS
Odda Energi AS
Oppdal Everk AS
Opplandskraft DA
Orkdal Energi AS
Porsa Kraftlag AS
Rakkestad Energi AS
Rauland Kraftforsyningslag SA
Rauma Energi AS
Repvåg Kraftlag SA
Ringeriks-Kraft Nett AS
Rollag Elektrisitetsverk SA
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Røros Elektrisitetsverk AS
Sandøy Energi AS
Selbu Energiverk AS
SFE Nett AS
Sira-Kvina Kraftselskap
Skagerak Nett AS
Skjåk Energi KF
Skånevik Ølen Kraftlag
Sognekraft AS
Stange Energi Nett AS
Statkraft Energi AS
Statnett SF
Stranda Energi AS
Stryn Energi AS
Suldal Elverk KF
Sunndal Energi Kf
Sunnfjord Energi AS
Svorka Energi AS
Svorka Produksjon AS
Sykkylven Energi AS
Sør Aurdal Energi AS
Tinfos AS
Tinn Energi AS
Trollfjord Kraft AS
Troms Kraft Nett AS
Trøgstad Elverk AS
TrønderEnergi Kraft AS
TrønderEnergi Nett AS
Tysnes Kraftlag SA
Ustekveikja Energi AS
Uvdal Kraftforsyning SA
Valdres Energiverk AS
Vang Energiverk KF
Varanger KraftNett AS
Vesterålskraft Nett AS
Vest-Telemark Kraftlag AS
Vinstra Kraftselskap DA
VOKKS Nett AS
Voss Energi AS
Yara Norge AS Glomfjord Fabrikker
Ymber AS
Øvre Eiker Nett AS
Årdal Energi KF

Kraftvarmeselskaper:
Agder Energi Varme AS
Akershus Energi Varme AS
Arendal kommune
AT Skog BA
BE Varme AS
Bioenergi AS
BKK Varme AS
Drammen Fjernvarme KS
Eidsiva Bioenergi AS
Enebakk Bioenergi AS
Follo Bioenergi AS
Follo Fjernvarme AS
Fredrikstad Fjernvarme AS
Førdefjorden Energi AS
Hafslund Varme AS
Hammerdalen Fjernvarme AS
Hexa Bioenergi AS
Istad Nett AS
Kongsberg Teknologipark AS
Kvitebjørn Varme AS
Lier Nett AS
Lyse Neo AS
Miljøvarme VSEB AS
Mistberget Biovarme AS
Mo Fjernvarme AS
Moelven Industrier ASA
Norske Varmeleveranser AS
Notodden Energi AS
Nydalen Energi AS
NØK Holmen Biovarme AS
Oplandske Bioenergi AS
Orkdal Energi Varme AS
Oslo Lufthavn AS
Oslofjord Varme AS
Otta Biovarme AS
Pemco Energi AS
Rena Fjernvarme AS
Sameiet Fjell fyrings- og servicesentral
Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS
Senja Avfall IKS
Skagerak Varme AS
Skien Fjernvarme AS
Sognekraft AS
Solør Bioenergi AS
Statkraft Varme AS
Stjørdal Fjernvarme AS
Stølslie Biovarme AS
Sunndal Energi Kf
Tafjord Kraftvarme AS
TreBio AS
Valdres Biovarme AS
Vardar Varme AS
Vestby Fjernvarme AS
Vesterålskraft Produksjon AS
Våler Fjernvarme AS
Østfold Energi AS