Høring - oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring av fradrag for kostnader og tap knyttet til utvinning av petroleum i utlandet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.08.2012