Høring - Behov for endringer i turnustjenesten for leger? — Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet

Høringsfrist: 15.03.2004

Status:

Høringsfrist: 04.03.2004